Vijesti

BUS ZA ALBANIJU

KND Bad Blue Boys organizira prijevoz na gostovanje u Albaniji 24.08.

Cijena je 390 za članove i 430 za ostale. Prijave traju do ponedjeljka u 20.00.

Informacije na broj: 095 4551 986.

BAD BLUE BOYS